Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Ekstraligowy żużel już nigdy nie będzie taki sam. Polski Związek Motorowy opublikował właśnie nowy regulamin i jedna zmiana jest zasadnicza. Otóż przed każdym meczem wszyscy zawodnicy będą badani na obecność alkoholu w organizmie. Ba! Sędzia lub członkowie jury zawodów mogą także wytypować do dmuchanka każdą osobę urzędową i funkcyjną.

Historia żużla zna przypadki zawodników, którzy wyjeżdżali na tor, mimo że można im było mierzyć nie poziom alkoholu we krwi, lecz… krwi w alkoholu. Niektórzy próbowali podobnych sztuczek jeszcze przed rokiem – nazwisko i miasto zamieszkania znane redakcji oraz wszystkim kibicom – co stało się właśnie przyczynkiem do wspomnianych korekt regulaminowych.

A więc żużel już nigdy nie będzie taki sam… Od teraz zasada jest następująca: zielone światło – pod taśmę, czerwone – pod sąd. Kto zapali na chuch czerwoną lampkę testera trzeźwości, zafunduje sobie dmuchanie przez ustnik na alkomacie dowodowym, by już precyzyjnie oszacować stopień przewinienia.

Teczka sędziego ekstraligowego zaczyna się robić ciasna. Ma on już przy sobie krótkofalówkę, system łączności z bazą pod taśmą, czyli nasłuch z kierownikiem startu, a teraz jeszcze będzie taszczył alkomaty. Bo to arbitrzy właśnie, a nie policja, dokonają odpowiednich pomiarów. I to arbitrzy wskażą osoby funkcyjne do zbadania. Np. te, które wydadzą im się podejrzane. Albo te, za którymi… nie przepadają. Lub wreszcie te, które wskażą im życzliwi. A więc kierownik drużyny gospodarzy już nigdy nie podejmie swojego odpowiednika z ekipy przyjezdnych maluszkiem. Lekarz przyjezdnych nie będzie mógł się raczyć, dla zdrowotności, piersióweczką. Wreszcie toromistrz, szykujący od rana nawierzchnię w czerwcowej czy sierpniowej spiekocie, i w nagrzanej kabinie traktora, nie będzie mógł ugasić pragnienia złocistym napojem. Jeśli był jeszcze w polskim żużlu drobny margines na namiastkę romantyzmu (w tym akurat przypadku głupoty), to został właśnie ostatecznie wyrugowany. Dziś wszyscy mają tak samo wyglądać, tak samo nie mówić, co myślą i być tak samo trzeźwi.

Kto kogo jako pierwszy wypuści w maliny? Popije…, tzn. pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie, znając środowisko, można się spodziewać najróżnistych zachowań. Zresztą, sam mógłbym wskazać pewnego wiceprezesa klubu, który zapaliłby na czerwono każdy podstawiony mu pod usta alkomat.  

A co z zawodnikiem, który spóźni się na spotkanie? Jak czytamy w poniższym regulaminie, „może wziąć udział w meczu po poddaniu się badaniu alkoholowemu”. Pamiętacie Warda, który w 2015 spóźnił się do Gorzowa, a mimo to – bez obchodu toru, bez kopania butem w nawierzchnię – zainkasował 20 punktów w siedmiu startach? Oczko zgubił wówczas na życzenie sztabu szkoleniowego Falubazu. Puścił przed siebie Iversena, by drużyna zachowała sześciopunktową stratę, a tym samym większe możliwości taktyczne przed biegami nominowanymi. Czy teraz, dla takiego spóźnialskiego, sędzia będzie musiał opuścić wieżyczkę i udać się do parku maszyn? To już kwestie techniczne, z pewnością zostaną podjęte podczas szkoleń.

A zatem walczymy z własnymi słabościami i nie pijemy. Wysyłanie sędziom esemesów z donosami na osoby funkcyjne? To już rozstrzygamy indywidualnie, w zgodzie z własnym sumieniem. A kto może zarządzić badanie sędziego? Zapewne jury zawodów. I odwrotnie. Patrz: „Punkt 9. We wszelkich wypadkach szczególnych decyzje dotyczące badania antyalkoholowego na zawodach podejmuje sędzia lub Jury Zawodów.” Kwestie interpretacji regulaminu to też bardzo chwytliwy temat w krajowym żużlu.

Aha. Zorientowani przekonują, że gdy dmucha ktoś w rzeszowskim parku maszyn, tym zadaszonym, a trwa już grzanie silników, to… zawsze coś wychodzi. No bo przecież i tak poruszamy się wszyscy w oparach alkoholu metylowego. A niekiedy też w oparach absurdu.

WOJCIECH KOERBER

Z tymi testerami trzeźwości naprawdę trzeba uważać…

Najnowszy regulamin o alkoholu (ze strony www.pzm.pl)

Rozdział 11

Postępowanie w przypadku badań na obecność alkoholu.

Art. 119

Podczas zawodów DMP obowiązuje następująca procedura badania na obecność alkoholu w organizmie (antyalkoholowego), z uwzględnieniem przepisów art. 113 ust. 1:

1. Miejsce wykonania badania – gabinet lekarski lub pokój do badań antydopingowych.

2. Sprzęt do badania dostarczony sędziemu zawodów przez SE – alkomat dowodowy z opcją badania wstępnego.

3. Wybór osób do badania:

1) obowiązkowo wszyscy zawodnicy,

2) osoby urzędowe i funkcyjne według decyzji Jury Zawodów lub sędziego zawodów.

4. Czas przeprowadzenia badań – badania rozpoczynają się na 90 minut przed pierwszym biegiem po przyjęciu przez Jury Zawodów / sędziego zgłoszeń drużyn.

5. Dokumentacja:

1) opis w sprawozdaniu sędziego zawodów z wstępnego badania antyalkoholowego,

2) protokół z badania alkomatem dowodowym,

3) wydruk z komputera wyniku badania alkomatem dowodowym – jako załącznik do protokołu.

6. Konsekwencje odmowy poddaniu się badaniu określa art. 20 ust. 2 Regulaminu Medycznego PZM. Zawodnik, który spóźni się na zawody może wziąć udział w meczu po poddaniu się badaniu antyalkoholowemu.

7. Postępowanie:

1) podczas badania w pomieszczeniu przebywać mogą wyłącznie członkowie komisji, kierownik drużyny badanego oraz badana osoba,

2) wszystkie badania wykonuje sędzia zawodów,

3) badanie wstępne testerem trzeźwości, kolejno każdego zawodnika, następnie każdej wskazanej przez Jury Zawodów lub sędziego osoby urzędowej / funkcyjnej,

4) tester trzeźwości wyświetla komunikat „No Alcohol” (negatywny wynik badania) w przypadku, gdy nie wykryto w badanej próbce powietrza alkoholu lub komunikat „Alcohol Detected” (pozytywny wynik badania) w przypadku wykrycia alkoholu,

5) w przypadku pozytywnego wyniku badania wstępnego testerem trzeźwości osoba z pozytywnym wynikiem poddawana jest badaniu szczegółowemu alkomatem dowodowym,

6) w przypadku pozytywnego wyniku badania alkomatem dowodowym w I próbie (poziom alkoholu w organizmie większy niż 0,00 g/l), dokonuje się powtórnego badania po upływie 15 minut od pierwszego badania,

7) w przypadku negatywnego wyniku badania alkomatem dowodowym w I próbie, badany, kierownik drużyny oraz komisja składają podpisy w protokole,

8) po badaniu w drugiej próbie, komisja wykonuje wydruk z komputera wyników badań, a następnie badany, kierownik drużyny oraz komisja składają podpisy w protokole,

9) w przypadku odmowy podpisania protokołu przez badanego, komisja odnotowuje ten fakt w protokole.

8. W przypadku pozytywnego wyniku badania alkomatem dowodowym w I i II próbie, decyzję podejmuje Jury Zawodów / sędzia zawodów.

9. We wszelkich wypadkach szczególnych decyzje dotyczące badania antyalkoholowego na zawodach podejmuje sędzia lub Jury Zawodów.

Art. 120

Podczas zawodów innych niż DMP obowiązuje następująca procedura badania na obecność alkoholu w organizmie (antyalkoholowego), z uwzględnieniem przepisów art. 113 ust. 1 i 3:

1. Sprzęt do badania zabezpieczony przez organizatora zawodów – alkomat dowodowy z ważnym certyfikatem i kalibracją.

2. Wybór osób do badania:

1) zawodnicy wytypowani przez Jury Zawodów lub sędziego zawodów,

2) osoby urzędowe i funkcyjne według decyzji Jury Zawodów lub sędziego zawodów.

3. Czas przeprowadzenia badań – badania rozpoczynają się na 90 minut pierwszym biegiem po przyjęciu przez Jury Zawodów / sędziego zgłoszeń do zawodów.

4. Dokumentacja:

1) protokół z badania alkomatem dowodowym,

2) wydruk z komputera wyniku badania alkomatem dowodowym – jako załącznik do protokołu – jeżeli jest możliwy.

5. Konsekwencje odmowy poddaniu się badaniu określa art. 20 ust. 2 Regulaminu Medycznego PZM.

6. Postępowanie:

1) badania wstępnego nie przeprowadza się przechodząc od razu do badania szczegółowego,

2) podczas badania szczegółowego w pomieszczeniu przebywać mogą wyłącznie członkowie komisji, kierownik drużyny badanego (w zawodach drużynowych), funkcjonariusze policji oraz badana osoba,

3) wszystkie badania wykonuje dysponent alkomatu (lekarz zawodów, policja lub sędzia zawodów),

4) w przypadku pozytywnego wyniku badania alkomatem dowodowym w I próbie (poziom alkoholu w organizmie większy niż 0,00 g/l), dokonuje się powtórnego badania po upływie 15 minut od pierwszego badania,

5) w przypadku negatywnego wyniku badania alkomatem dowodowym w I próbie, badany, kierownik drużyny (w zawodach drużynowych) oraz komisja składają podpisy w protokole,

6) po badaniu w drugiej próbie, badany, kierownik drużyny (w zawodach drużynowych) oraz komisja składają podpisy w protokole,

7) w przypadku odmowy podpisania protokołu przez badanego, komisja odnotowuje ten fakt w protokole.

7. W przypadku pozytywnego wyniku badania alkomatem dowodowym w I i II próbie, decyzję podejmuje Jury Zawodów / sędzia zawodów.

8. We wszelkich wypadkach szczególnych decyzje dotyczące badania antyalkoholowego na zawodach podejmuje sędzia lub Jury Zawodów.