Finał Speedway of Nations – dzień 2.

2020-10-17 19:00:00

Finał PGE Ekstraligi: Fogo Unia Leszno – Moje Bermudy Stal Gorzów 59:30 (103:76)

2020-10-11 19:15:00

Zakończona

Przejdź

PGE Ekstraliga: Betard Sparta Wrocław – RM Solar Falubaz Zielona Góra 50:40

2020-10-11 16:30:00

Zakończona

Przejdź

PGE Ekstraliga: Moje Bermudy Stal Gorzów – Fogo Unia Leszno 46:44

2020-10-09 20:30:00

Zakończona

Przejdź

PGE Ekstraliga: RM Solar Falubaz Zielona Góra – Betard Sparta Wrocław 37:32

2020-10-09 18:00:00

Zakończona

Przejdź

PGE Ekstraliga: Moje Bermudy Stal Gorzów – Betard Sparta Wrocław 55:34 (99:80)

2020-10-04 19:15:00

Zakończona

Przejdź

Wyprzedź PoBandzie z HN Speed Energy. Zbuduj swój zespół, sięgnij po nagrody!

Sezon ligowy w Polsce rusza 12 czerwca, zatem wracamy z naszą zabawą „WYPRZEDŹ PO BANDZIE”. Każdy z Was do 11 czerwca może zgłosić swój zespół walczący na żużlowym torze. Świadomi jesteśmy, że zmiany kadrowe, które nastąpiły w myśl nowych regulaminów, mogą nie współgrać z zamysłem wielu Uczestników, którzy zgłosili swój skład w pierwotnym terminie. W związku z tym każdy z Uczestników, którzy do 2 kwietnia 2020 zgłosili swoją drużynę, może zrobić to powtórnie. Niezmienione składy zachowują ważność.

Ponadto informujemy, odpowiadając jednocześnie na Wasze pytania, że jedyną zmianą na wirtualnej liście zawodników jest zmiana kodów przypisanych do zawodnika „GLE_CZU”. Niebawem celem weryfikacji opublikujemy wszystkie składy zgłoszone do zabawy.

Zasady Zabawy „WYPRZEDŹ PO BANDZIE”

1. Zadaniem uczestników Zabawy jest dobór zawodników do drużyny na podstawie ustalonej przez Organizatora listy.

2. Skład drużyny należy ustalić według następujących zasad:

 • wartość drużyny nie może przekroczyć 10 000 000 złotych (dotyczy wszystkich zawodników)
 • z numerami 1-3 należy wystawić dowolnego zawodnika (kod: D),
 • z numerami 4-5 należy wystawić wyłącznie polskiego zawodnika (kod: PL),
 • z numerami 6-7 należy wstawić wyłącznie polskiego juniora (kod: J),
 • z numerem 8 (R) należy wstawić dowolnego zawodnika, z tym, że przypisana do niego kwota musi być mniejsza lub równa od najniższej kwoty przypisanej zawodnikom z numerami 1-5,
 • z numerem 9 (RJ) należy wstawić wyłącznie polskiego juniora (kod: J), z tym, że przypisana do niego kwota musi być mniejsza lub równa od najniższej kwoty przypisanej zawodnikom z numerami 6-7,
 • jednego z zawodników z numerami 1-7 należy wytypować jako tzw. jokera – jego punkty będą liczone podwójnie; jokerem nie może być zawodnik z jedną z dwóch najwyższych kwot w wybranym składzie.

3. Drużyny uczestników będą punktować we wszystkich kolejkach rundy zasadniczej ekstraklasy żużlowej. Podstawą zaliczenia zawodnikom punktów w Zabawie będą wyniki podane na stronie internetowej po-bandzie.com.pl w terminie do 48 godzin od momentu zakończenia każdego meczu danej kolejki. Weryfikacji wyników zawodów po tym terminie Organizator nie uwzględnia.

4. Zawodnicy rezerwowi (numery 8-9) mogą zastąpić zawodników ze składu podstawowego (numery 1-7) tylko wtedy, gdy taki zawodnik nie wystąpi w żadnym biegu w danej kolejce. Dotyczy to także zawodnika, który nie został wykluczony ze swojego pierwszego wyścigu, lecz uległ kontuzji, do której przyczynił się inny zawodnik wykluczony z tego wyścigu. Punkty zawodnika zastępującego jokera nie będą liczone podwójnie.

5. Jeżeli uczestnik Zabawy wstawi do składu zawodnika, który w trakcie sezonu przejdzie do niższej ligi, wtedy jego dorobek punktowy z niższej ligi nie będzie brany pod uwagę. Taki zawodnik może być zastępowany przez zawodnika rezerwowego z numerem 8.

6. Uczestnik może zgłosić do Zabawy tylko jedną drużynę z jednego adresu mailowego. Identyfikator uczestnika na listach podawanych przez Organizatora będzie podany przez uczestnika nick w postaci @NICK_UCZESTNIKA. Nick nie może zawierać w sobie lokowania produktu, manifestowania poglądów politycznych, ani też wulgaryzmów.

7. Organizator może odmówić przyjęcia do Zabawy składu zgłoszonego przez Uczestnika bez podania przyczyny, jednak nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem pierwszego meczu w całej Zabawie. W przypadku zgłoszenia identycznych składów, decyduje kolejność chronologiczna zgłoszeń, a Organizator poinformuje zainteresowanych uczestników o zaistniałej sytuacji.

8. Składy uczestników, które nie spełniają warunków opisanych w punktach 2 i 6, nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.

9. W każdej kolejce zwycięża uczestnik, którego drużyna zdobyła najwięcej punktów. Jeżeli dwóch lub większa liczba uczestników zdobędzie tyle samo punktów, wtedy o kolejności w klasyfikacji decydować będą kolejno:

 • niższa sumaryczna kwota przypisana zawodnikom składu podstawowego (numery 1-7),
 • niższa kwota przypisana jokerowi.

10. Pięciu najlepszym uczestnikom w danej kolejce Organizator przyzna premie punktowe za zajęte miejsca według schematu:

1 miejsce – 50 punktów

2 miejsce – 30 punktów

3 miejsce – 20 punktów

4 miejsce – 10 punktów

5 miejsce – 5 punktów

O kolejności miejsc decydować będą zasady opisane w punkcie 9.

11. W całej Zabawie zwycięża uczestnik, którego drużyna zdobyła najwięcej punktów (wraz z premiami). Jeżeli dwóch lub większa liczba uczestników zdobędzie tyle samo punktów, wtedy o kolejności w klasyfikacji decydować będą kolejno:

 • niższa sumaryczna kwota przypisana zawodnikom składu podstawowego (numery 1-7),
 • niższa kwota przypisana jokerowi,
 • niższa suma wszystkich punktów premiowych.

12. Najlepszy uczestnik każdej kolejki otrzyma talon zakupowy SODEXO o wartości 100 zł /słownie sto złotych/ oraz zgrzewkę napoju energetycznego HN SPEED ENERGY, które będą przekazane w okresie do 30 dni od daty zakończenia ostatniego meczu danej kolejki.

13. Najlepsi uczestnicy Zabawy otrzymają: 

1 miejsce – talon zakupowy SODEXO o wartości 1500 zł /słownie tysiąc pięćset złotych/

2 miejsce – talon zakupowy SODEXO o wartości 800 zł /słownie osiemset złotych/

3 miejsce – talon zakupowy SODEXO o wartości 300 zł /słownie trzysta złotych/,

które będą przekazane w okresie do 30 dni od daty zakończenia ostatniego meczu w całej Zabawie.

14. Drużyna zgłoszona przez redakcję portalu Po-bandzie.com.pl nie będzie uwzględniana w przyznawaniu talonów na każdym etapie Zabawy.

15. Zestawienia zespołów wraz z nickiem, jak również wszelkie zapytania związane z zabawą, prosimy kierować na maila [email protected].

16. Na zgłoszenia zespołów czekamy do 11 czerwca do godziny 24.00.

Poniżej prezentujemy nasz redakcyjny skład wybrany przez naszego eksperta i statystyka Karola PłonkęJesteśmy konsekwentni i składu nie zmieniamy. Pokażcie, że potraficie i wyprzedźcie drużynę @POBANDZIE.

@POBANDZIE

1. (D) LEO_MAD / 2 540 000 zł

2. (D) MIK_MIC / 1 770 000 zł (JOKER)

3. (D) SIE_ŁOG / 700 000 zł

4. (PL) PIO_PAW / 2 060 000 zł

5. (PL) SZY_WOŹ / 1 420 000 zł

6. (J) WIK_LAM / 650 000 zł

7. (J) PRZ_LIS / 250 000 zł

8. (R) JAK_MIŚ / 250 000 zł

9. (RJ) NOR_KRA / 250 000 zł

RAZEM: 9 890 000 zł


Poniżej wirtualna lista zawodników do wyboru:

KODYZAWODNIKKWOTA
PL / DBAR_ZMA    2 600 000 zł 
DLEO_MAD    2 540 000 zł 
DEMI_SAJ    2 330 000 zł 
DART_ŁAG    2 310 000 zł 
PL / DJAN_KOŁ    2 250 000 zł 
DTAI_WOF    2 220 000 zł 
DMAR_VAC    2 100 000 zł 
PL / DPIO_PAW    2 060 000 zł 
DJAS_DOY    2 080 000 zł 
PL / DMAC_JAN    2 020 000 zł 
DGRI_ŁAG    1 930 000 zł 
DNIC_PED    1 820 000 zł 
DFRE_LIN    1 790 000 zł 
PL / DPAT_DUD    1 780 000 zł 
DMIK_MIC    1 770 000 zł 
DKEN_BJE    1 750 000 zł 
PL / DMAK_DRA    1 730 000 zł 
PL / DKAC_WOR    1 630 000 zł 
DNKR_IVE    1 590 000 zł 
PL / DJAR_HAM    1 460 000 zł 
PL / DPRZ_PAW    1 450 000 zł 
PL / DKRZ_KAS    1 430 000 zł 
PL / DSZY_WOŹ    1 420 000 zł 
DMJE_JEN    1 400 000 zł 
PL / DKRZ_BUC    1 360 000 zł 
PL / DBAR_SME    1 320 000 zł 
DMAT_ZAG    1 310 000 zł 
PL / DPIO_PRO    1 280 000 zł 
DANT_LIN    1 210 000 zł 
DMAX_FRI    1 190 000 zł 
DAND_THO    1 160 000 zł 
PL / DPAW_MIE    1 140 000 zł 
PL / DJAK_JAM    1 090 000 zł 
PL / DRUN_HOL    1 050 000 zł 
DBRA_KUR       990 000 zł 
J / PL / DDOM_KUB       920 000 zł 
J / PL / DGLE_CZU       850 000 zł 
DVAC_MIL       840 000 zł 
PL / DPAW_PRZ       820 000 zł 
DAND_LIE       750 000 zł 
DSIE_ŁOG       700 000 zł 
PL / DMAT_SZC       680 000 zł 
J / PL / DWIK_LAM       650 000 zł 
DROB_LAM       580 000 zł 
DDAN_BEW       540 000 zł 
PL / DDAW_LAM       520 000 zł 
J / PL / DRAF_KAR       470 000 zł 
DLUK_BEC       350 000 zł 
J / PL / DWIK_TRO       340 000 zł 
DROM_LAC       320 000 zł 
DJAI_LID       300 000 zł 
DJON_JEP       250 000 zł 
DJAN_KVE       250 000 zł 
J / PL / DPRZ_LIS       250 000 zł 
J / PL / DJAK_MIŚ       250 000 zł 
J / PL / DNOR_KRA       250 000 zł 
DERI_RIS       200 000 zł 
PL / DSEB_NIE       200 000 zł 
PL / DOSK_BOB       200 000 zł 
J / PL / DMAR_TUR       200 000 zł 
J / PL / DSZY_SZL       150 000 zł 
J / PL / DMAT_TON       150 000 zł 
J / PL / DDAM_LOT       150 000 zł 
J / PL / DKAM_NOW       150 000 zł 
J / PL / DBAR_KOW       150 000 zł 
J / PL / DDAM_PAW       150 000 zł 
J / PL / DDEN_ZIE       150 000 zł 
J / PL / DDOM_TYM       150 000 zł 
J / PL / DHUB_ŚCI       150 000 zł 
J / PL / DJAK_OSY       150 000 zł 
J / PL / DKAC_GOS       150 000 zł 
J / PL / DKAC_ŁOB       150 000 zł 
J / PL / DKAC_PLU       150 000 zł 
J / PL / DKAM_PYT       150 000 zł 
J / PL / DKRZ_SAD       150 000 zł 
J / PL / DMAT_BAR       150 000 zł 
J / PL / DMAT_PAN       150 000 zł 
J / PL / DMAT_ŚWI       150 000 zł 
J / PL / DMAT_TUD       150 000 zł 
J / PL / DMIC_CUR       150 000 zł 
J / PL / DNIL_TUF       150 000 zł 
J / PL / DPAT_WOJ       150 000 zł 
J / PL / DPRZ_GIE       150 000 zł 
J / PL / DTYM_PIC       150 000 zł 
J / PL / DWIK_JAS       150 000 zł 


Partnerem zabawy jest firma HN Nowak GMBH, producent napoju energetycznego HN SPEED ENERGY