Liczba tygodnia

Kliknij→

Tyle złotych medali DMP ma już na koncie Dominik Kubera

LICZBA TYGODNIA LOTTO

Tyle złotych medali DMP ma już na koncie Dominik Kubera
FOT. SPEED CAR MOTOR LUBLIN.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Ogień, jaki pojawił się przy silniku Grigorija Łaguty, podczas ostatniego meczu Speed Car Motoru we Wrocławiu, zaniepokoił biegłych w mowie, piśmie i czarnym sporcie. Zwłaszcza kolor płonienia. Dariusz Sajdak, mechanik Rosjanina, tylko się uśmiecha. A co mogą zrobić inni? Rozwiązanie jest niezwykle proste.

Protesty w żużlu były, są i będą. O większości wiemy, a o niektórych przypadkach wiedzą tylko nieliczni. Niektóre plany nie są wcielane w życie. Tak było choćby przed rokiem w Zielonej Górze po ostatnim meczu rundy zasadniczej, gdy Falubaz wywalczył komplet punktów, a Jaskółki zleciały tym samym do Nice 1. Ligi Żużlowej. Tzw. pion szkoleniowy Grupy Azoty Unii Tarnów wpadł wówczas na pomysł, by sprawdzić gaźnik w motocyklu Michaela Jepsena Jensena. Zabrakło jednak gotówki na wpłatę kaucji (5 tysięcy złotych) i czasu, by skoczyć po nią do bankomatu. I chyba dobrze się stało, że tarnowianie nie byli do tematu przyszykowani. Dzięki temu zapamiętaliśmy ich z walki do końca na torze, a nie pod bankomatem na stacji benzynowej (ze stadionu w lewo i w górę).

No a co zrobić z tym podejrzanym paliwem? Wystarczy złożyć protest. Również kosztuje to 5 tysięcy złotych.

Przy czym, pamiętajmy, jeśli metanol okaże się podręcznikowy, pieniądze przepadają. Czy wobec tego ktoś się zdecyduje już jutro bądź w niedzielę? Organizator musi zapewnić trzy szklane bądź plastikowe sterylne pojemniki i co najmniej dwa przyrządy do pobrania paliwa. Do tego plomby, taśmy samoprzylepne i szukamy zła w polskim, a tym samym światowym żużlu. Regulamin traktuje sprawę w sposób następujący:

Rozdział 10

Postępowanie w przypadku protestów dotyczących paliwa

Art. 115.

Organizator jest zobowiązany:

1) zapewnić co najmniej 3 suche, sterylne pojemniki szklane / plastikowe o pojemności minimum 1 litra,

2) zapewnić co najmniej dwa przyrządy służące do pobierania paliwa (tzw. „odsysarka”, strzykawka, itp.),

3) zapewnić plomby i taśmy samoprzylepne,

4) posiadać na obiekcie kartę charakterystyki produktu dla paliwa używanego podczas zawodów (oryginał i co najmniej trzy kopie).

Art. 116.

1. Pobieranie próbek paliwa:

1) natychmiast po zakończeniu biegu, po którym złożono protest, sędzia zawodów (zastrzeżeniem pkt 4 poniżej) powinien pobrać dwie próbki paliwa do pojemników, o których mowa w art. 115 pkt 1:

a) z baku, ewentualnie z gaźnika i przewodu paliwowego motocykla zawodnika, którego przejazd oprotestowano,

b) ze wspólnego zbiornika na paliwo, z którego korzystają wszyscy zawodnicy,

2) próbka pobrana z baku motocykla zawodnika powinna obejmować całą zawartość baku motocykla / gaźnika / przewodu paliwowego, lecz nie więcej niż 1 litr paliwa,

3) próbka pobrana ze wspólnego pojemnika nie może wynosić mniej niż 1 litr paliwa,

4) w zawodach, na których jest obecny komisarz toru lub komisarz techniczny, sędzia może im zlecić wykonywanie wszystkich czynności w zakresie protestu na paliwo – odpowiednią adnotację umieszcza wtedy w sprawozdaniu z zawodów.

2. W przypadku, gdy zawartość paliwa z baku / gaźnika / przewodu paliwowego motocykla oprotestowanego zawodnika wynosi poniżej ilości dającej pewność na poprawne wykonanie badań (poniżej 1 litra), osoba składająca protest może go cofnąć uzyskując zwrot 90 % kaucji w przypadku pierwszego protestu w danych zawodach i 50 % kaucji w przypadku kolejnych protestów. Jeśli protest zostanie podtrzymany, badania zostaną przeprowadzone na ryzyko protestującego, który w wypadku braku możliwości uzyskania wyników na skutek zbyt małej próbki paliwa będzie traktowany jak strona przegrywająca protest. 3. Z pobrania próbek sporządza się protokół wg ustalonego wzoru (załącznik nr 15, DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM).

Art. 117.

Postępowanie z próbkami paliwa:

1) pobraną próbkę należy zamknąć szczelnie oraz okleić taśmą samoprzylepną, względnie oplombować, w miarę możliwości w obecności protestującego oraz zawodnika, którego paliwo oprotestowano lub jego przedstawiciela (przedstawicielem może być dowolna osoba, np. mechanik, kierownik drużyny, itp.),

2) na taśmie / plombie zabezpieczającej próbki sędzia umieszcza swój podpis, nazwisko oprotestowanego zawodnika, oznaczenie zawodów, numer biegu oraz datę i miejsce pobrania próbki,

3) pobrane próbki, wraz z kartami charakterystyki paliwa, należy przesłać niezwłocznie za pośrednictwem kuriera realizującego tego typu przesyłki do właściwego podmiotu zarządzającego. Art. 118. 1. W przypadku, gdy podczas zawodów został złożony więcej niż jeden protest dotyczący paliwa, zapewnienie pojemników, spełniających cechy wskazane w art. 115 pkt 1, spoczywa na osobach składających protest.

2. Ocena, czy dostarczone przez organizatora względnie protestującego pojemniki nadają się do przeprowadzenia badań, należy do wyłącznej kompetencji sędziego.

Tyle regulamin. Ostatnio, przy okazji minionej kolejki, sprawdzano gaźniki zawodników PGE Ekstraligi. Nic złego się trafiło. Ciekawe…