Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Sezon ligowy w Polsce rusza 12 czerwca, zatem wracamy z naszą zabawą „WYPRZEDŹ PO BANDZIE”. Każdy z Was do 11 czerwca może zgłosić swój zespół walczący na żużlowym torze. Świadomi jesteśmy, że zmiany kadrowe, które nastąpiły w myśl nowych regulaminów, mogą nie współgrać z zamysłem wielu Uczestników, którzy zgłosili swój skład w pierwotnym terminie. W związku z tym każdy z Uczestników, którzy do 2 kwietnia 2020 zgłosili swoją drużynę, może zrobić to powtórnie. Niezmienione składy zachowują ważność.

 

Ponadto informujemy, odpowiadając jednocześnie na Wasze pytania, że jedyną zmianą na wirtualnej liście zawodników jest zmiana kodów przypisanych do zawodnika „GLE_CZU”. Niebawem celem weryfikacji opublikujemy wszystkie składy zgłoszone do zabawy.

Zasady Zabawy „WYPRZEDŹ PO BANDZIE”

1. Zadaniem uczestników Zabawy jest dobór zawodników do drużyny na podstawie ustalonej przez Organizatora listy.

2. Skład drużyny należy ustalić według następujących zasad:
– wartość drużyny nie może przekroczyć 10 000 000 złotych (dotyczy wszystkich zawodników)
– z numerami 1-3 należy wystawić dowolnego zawodnika (kod: D),
– z numerami 4-5 należy wystawić wyłącznie polskiego zawodnika (kod: PL),
– z numerami 6-7 należy wstawić wyłącznie polskiego juniora (kod: J),
– z numerem 8 (R) należy wstawić dowolnego zawodnika, z tym, że przypisana do niego kwota musi być mniejsza lub równa od najniższej kwoty przypisanej zawodnikom z numerami 1-5,
– z numerem 9 (RJ) należy wstawić wyłącznie polskiego juniora (kod: J), z tym, że przypisana do niego kwota musi być mniejsza lub równa od najniższej kwoty przypisanej zawodnikom z numerami 6-7,
– jednego z zawodników z numerami 1-7 należy wytypować jako tzw. jokera – jego punkty będą liczone podwójnie; jokerem nie może być zawodnik z jedną z dwóch najwyższych kwot w wybranym składzie.

3. Drużyny uczestników będą punktować we wszystkich kolejkach rundy zasadniczej ekstraklasy żużlowej. Podstawą zaliczenia zawodnikom punktów w Zabawie będą wyniki podane na stronie internetowej po-bandzie.com.pl w terminie do 48 godzin od momentu zakończenia każdego meczu danej kolejki. Weryfikacji wyników zawodów po tym terminie Organizator nie uwzględnia.

4. Zawodnicy rezerwowi (numery 8-9) mogą zastąpić zawodników ze składu podstawowego (numery 1-7) tylko wtedy, gdy taki zawodnik nie wystąpi w żadnym biegu w danej kolejce. Dotyczy to także zawodnika, który nie został wykluczony ze swojego pierwszego wyścigu, lecz uległ kontuzji, do której przyczynił się inny zawodnik wykluczony z tego wyścigu. Punkty zawodnika zastępującego jokera nie będą liczone podwójnie.

5. Jeżeli uczestnik Zabawy wstawi do składu zawodnika, który w trakcie sezonu przejdzie do niższej ligi, wtedy jego dorobek punktowy z niższej ligi nie będzie brany pod uwagę. Taki zawodnik może być zastępowany przez zawodnika rezerwowego z numerem 8.

6. Uczestnik może zgłosić do Zabawy tylko jedną drużynę z jednego adresu mailowego. Identyfikator uczestnika na listach podawanych przez Organizatora będzie podany przez uczestnika nick w postaci @NICK_UCZESTNIKA. Nick nie może zawierać w sobie lokowania produktu, manifestowania poglądów politycznych, ani też wulgaryzmów.

7. Organizator może odmówić przyjęcia do Zabawy składu zgłoszonego przez Uczestnika bez podania przyczyny, jednak nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem pierwszego meczu w całej Zabawie. W przypadku zgłoszenia identycznych składów, decyduje kolejność chronologiczna zgłoszeń, a Organizator poinformuje zainteresowanych uczestników o zaistniałej sytuacji.

8. Składy uczestników, które nie spełniają warunków opisanych w punktach 2 i 6, nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.

9. W każdej kolejce zwycięża uczestnik, którego drużyna zdobyła najwięcej punktów. Jeżeli dwóch lub większa liczba uczestników zdobędzie tyle samo punktów, wtedy o kolejności w klasyfikacji decydować będą kolejno:

– niższa sumaryczna kwota przypisana zawodnikom składu podstawowego (numery 1-7),
– niższa kwota przypisana jokerowi.

10. Pięciu najlepszym uczestnikom w danej kolejce Organizator przyzna premie punktowe za zajęte miejsca według schematu:

1. miejsce – 50 punktów
2. miejsce – 30 punktów
3. miejsce – 20 punktów
4. miejsce – 10 punktów
5. miejsce – 5 punktów

O kolejności miejsc decydować będą zasady opisane w punkcie 9.

11. W całej Zabawie zwycięża uczestnik, którego drużyna zdobyła najwięcej punktów (wraz z premiami). Jeżeli dwóch lub większa liczba uczestników zdobędzie tyle samo punktów, wtedy o kolejności w klasyfikacji decydować będą kolejno:

– niższa sumaryczna kwota przypisana zawodnikom składu podstawowego (numery 1-7),
– niższa kwota przypisana jokerowi
– niższa suma wszystkich punktów premiowych.

12. Najlepszy uczestnik każdej kolejki otrzyma talon zakupowy SODEXO o wartości 100 zł /słownie sto złotych/ oraz zgrzewkę napoju energetycznego HN SPEED ENERGY, które będą przekazane w okresie do 30 dni od daty zakończenia ostatniego meczu danej kolejki.

13. Najlepsi uczestnicy Zabawy otrzymają:

1. miejsce – talon zakupowy SODEXO o wartości 1500 zł /słownie tysiąc pięćset złotych/
2. miejsce – talon zakupowy SODEXO o wartości 800 zł /słownie osiemset złotych/
3. miejsce – talon zakupowy SODEXO o wartości 300 zł /słownie trzysta złotych/,

które będą przekazane w okresie do 30 dni od daty zakończenia ostatniego meczu w całej Zabawie.

14. Drużyna zgłoszona przez redakcję portalu Po-bandzie.com.pl nie będzie uwzględniana w przyznawaniu talonów na każdym etapie Zabawy.

15. Zestawienia zespołów wraz z nickiem, jak również wszelkie zapytania związane z zabawą, prosimy kierować na maila [email protected].

16. Na zgłoszenia zespołów czekamy do 11 czerwca do godziny 24.00.

Poniżej prezentujemy nasz redakcyjny skład wybrany przez naszego eksperta i statystyka Karola PłonkęJesteśmy konsekwentni i składu nie zmieniamy. Pokażcie, że potraficie i wyprzedźcie drużynę @POBANDZIE.

@POBANDZIE

1. (D) LEO_MAD / 2 540 000 zł
2. (D) MIK_MIC / 1 770 000 zł (JOKER)
3. (D) SIE_ŁOG / 700 000 zł
4. (PL) PIO_PAW / 2 060 000 zł
5. (PL) SZY_WOŹ / 1 420 000 zł
6. (J) WIK_LAM / 650 000 zł
7. (J) PRZ_LIS / 250 000 zł
8. (R) JAK_MIŚ / 250 000 zł
9. (RJ) NOR_KRA / 250 000 zł

RAZEM: 9 890 000 zł